Wojtek KitlińskiWojciech Kitliński – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, magister sztuki gry na kontrabasie, od 2000 roku
zajmuje się komputerową edycją nut. Od 2006 roku współtworzy Zespół „The Saints”. W latach 2002-2008 współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim
jako kontrabasista oraz kopista nut. Wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Uniwerstytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
koncertował w Polsce, Europie oraz odbył 3-miesięczne tournee po Japonii. Współpracuje ze znanymi polskimi artystami, spisując ich utwory do ZAiKSu.